Mobile: 073 - 37 77 376

Cookies & Villkor

Enligt lag så är vi skyldiga att ange våra Villkor och Policy´s när du bessöker vår Webbplats.
Läs nedanför vad som gäller angående Cookies och Villkor:

Cookies Villkor

 

 

För att sidorna ska fungera korrekt så måste du godkänna Cookies

Cookies

Vi använder cookies från tredje part och även direkt från vår egen server. Det gör ingen skada på din enhet.
Cookies används för olika ändamål, till exempel tillåter cookies att vi kan spåra information om vilka sidor som besökts och var besökaren kommer ifrån. Dessa cookies spårar inte individuell information. Om du inte accepterar cookies kan det dock leda till att du inte kan använda alla funktioner inom webbplatsen fullt ut. Webbläsaren kan du ställas in så att den automatiskt nekar Enligt lagen om elektronisk information ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att cookies används, vad de används till och hur de kan undvikas. Mer information om lagen och dess innebörd finner du på Post- och Telestyrelsens hemsida.

Information som kan tänkas spåra inkluderar:
Kundens IP-adress, webbläsarens version eller datorns operativsystem. Antalet länkar kunden klickar på inom webbsidan. Stad eller land kunden öppnar webbsidan från. Datum och tid för kundens besök. Namnet på kundens internetleverantör. Webbsidan kunden kom från när den besökte oss. Antalet sidor kunden tittade på inom webbsidan.

Länkar till tredje parts webbplatser:
Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på de länkade sidorna. Användaren bär risken för användningen av sådana webbsidor.

 

 

Du godkänner villkoren när du besöker våran hemsida

Villkor

Genom att besöka Webbsidan så godkänner du även att vi får lagra inkommande uppgifter. Om du kontaktar oss så förbehåller vi oss rätten att lagra/spara alla uppgifter om dig och den information som du har lämnat till oss. Om du är emot detta förfarande så ska du inte kontakta oss, och även omgående lämna Webbplatsen. Du medger även att vi får kontakta dig genom de uppgifter som vi har tillgång till. Skulle du vilja att vi tar bort dig ur vårt register, så ska du personligen kontakta oss. Vi är även enligt lag skyldiga att spara dina uppgifter under en viss tid..
Vagnarna är isolerade för att bekvämt kunna användas under vintersäsongen.

Tillämplighet allmänt:
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, eventuellt felaktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. Aktuella erbjudanden gäller således så långt lagret räcker, om inget annat anges. Vid felskrivningar avseende det pris eller den produktinformation som anges på webbplatsen, i mottagningsbekräftelsen eller på fakturan, äger vi rätten att korrigera sådant pris eller sådan information varpå en ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut. Du har som kund då rätt att avbeställa din order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras. Du har dock ingen rätt att exempelvis kräva att få köpa produkten till det felaktigt angivna priset eller att få en ny produkt med den felaktigt angivna produktinformationen.

Personuppgifter:
Vi är enligt personuppgiftslagen ansvariga för de uppgifter kunden lämnar till oss i samband med kontakt eller beställning. Uppgifterna använder vi för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder, t ex svara på kundfrågor eller ge tillgång till specifika uppgifter eller erbjudanden.
Personuppgifter kan också komma att lagras, bearbetas och delges till andra bolag inom vår koncern samt samarbetspartners.
Behandling av personuppgifter utförs för att ge oss en bättre förståelse för kundens behov, förbättra våra produkter och tjänster samt för marknadsföring. Vi kan också använda personuppgifterna för ytterligare ändamål,
om det har direkt samband med det ursprungliga ändamålet för vilket personuppgifterna samlats in, om dessa behövs för att utarbeta, omförhandla eller sluta ett avtal med kunden, eller om det krävs enligt lag eller av
behörig myndighet, eller om det behövs för att utarbeta eller vidmakthålla ett juridiskt käromål eller försvar, eller om det behövs för att förhindra bedrägerier eller annan brottslig verksamhet.
Kunden kan också när som helst, skriftligen eller personligen genom att besöka vårt kontor, begära att kundens registrering upphör eller begära rättelse av registrerade uppgifter, förutsatt att ändringen inte påverkar fullgörandet av ingånget avtal.
Kunden har också möjlighet att skriftligen anmäla att kunden motsätter sig viss behandling av personuppgifter, exempelvis för ändamål som rör direkt marknadsföring. Personuppgifterna lagras så länge de behövs, dock inte
längre än vad som är tillåtet enligt personuppgiftslagen.

Immateriella rättigheter:
Webbplatsen och dess innehåll skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Vissa namn, beteckningar och logotyper är varumärken som tillhör oss eller Smart Walk - www.klickon.net. Det innebär att besökaren/kunden inte har tillåtelse att (utöver vad som medges enligt dessa villkor och tvingande lagstiftning) ändra, kopiera, reproducera, upplåta, överlåta, licensiera, komplettera eller på annat sätt använda information, programvara eller dokumentation på webbplatsen utan skriftligt medgivande från ägaren av den immateriella rättigheten.

OBS. Villkoren kan uppdateras så du är själv skyldig att kontrollera villkoren. När du besöker våra sidor så godkänner du automatiskt alla villkoren.
Skulle du inte godkänna detta så måste du direkt lämna vår hemsida.